Zpět

Port Arthur

Port Arthur bývalo koloniální vězení zejména pro trestance, kteří se nějak znovu ve vyhnanství jinde v Tasmánii provinili. Přestože na evropské poměry se 200 let staré vězení nezdá ničím zvláště zajímavým, Port Arthur je určitě jedno z mála zachovalých míst, kde lze nahlédnout do jinak téměř neviditelné australské historie.